Projekt 4: Iscenesættelse af brugerorienteret innovation i etablerede organisationer

Projektet omhandler iscenesættelse af design gennem temporære samarbejsorienterede rum i etablerede organisationer engagerede i udvikling af nye produkter og services. Det søger at forstå hvordan temporære rum kan muliggøre, hindre eller konfigurere design processer og hvordan aktører kan navigere sådanne rum ud fra et brugerperspektiv (Clausen and Yoshinaka 2009; Clausen, Pedersen and Yoshinaka 2012; Gish and Clausen 2011, 2013; Brønnum and Clausen 2013). Projektet søger at besvare følgende spørgsmål:

Hvordan er et innovativt rum i virksomheden som Front End of Innovation konfigureret og organiseret?

Hvordan kan de forskellige perspektiver på innovation som kendes fra teknologiske praksisser, strategiske hensyn, forretningsperspektiver og brugerpraksisser navigeres (Brønnum and Clausen 2015)?

Hvordan kan brugerviden rejse fra temporære samarbejdsorienterede rum og optages i etablerede organisationer og hvordan ændres opfattelser og repræsentationer af brugerne under processen (Gunn and Clausen 2013)?

Hvordan aktiveres eller ‘gøres’ institutionelle strukturer og videnpraksisser under påvirkning af ny viden om brugere (Clausen and Gunn 2015).  

Iscenesættelsen af innovative processer studeres gennem dybe casestudier i industrielle organisationer og ved at sammenligne erfaringer med brugerorienteret innovation på tværs af organisationer fra den offentlige og private sektor. Gennem hele projektforløbet afholdes en række møder og reflektioner med feltets praktikere.